PIT-11

Wpisz poprawny PESEL lub NIP w PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r.

MF prosi o zwrócenie uwagi na poprawność numeru PESEL lub NIP wpisywanego w informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. , którą pracodawcy muszą przekazać za zatrudnioną osobę do końca stycznia do urzędu skarbowego. Ma to istotne znaczenie dla usługi Twój e-PIT i prawidłowości wyliczeń w PIT-37 i/lub PIT-38 po 15 lutego 2019 roku ...

Wpisz poprawny PESEL lub NIP w PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r.

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?

Deklaracja roczna PIT-4R ma dostarczyć urzędowi skarbowemu informacje o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz fiskusa przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracji co do zasady wskazuje się informacje o faktycznie przekazanych ...

PIT 4R - jak wypełnić, do kiedy?