Pobierz e-pity 2018

Rozliczenie roczne osób fizycznych

Kurs zawiera wiedzę niezbędną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także pracujących w ramach umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. W ramach szkolenia pracownicy działów kadrowych i płacowych nabędą wiedzę na temat funkcji zakładu pracy jako płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Źródła przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Opodatkowanie dochodów z umowy o pracę, umów zlecenia, działalności gospodarczej, praw majątkowych
  • Funkcje płatnika na przykładzie zakładu pracy

Wszystkie kursy Akademii Pulsu Biznesu dostępne są o każdej porze dnia i nocy w indywidualnym panelu użytkownika, co umożliwia wielokrotne wracanie do poszczególnych zagadnień i powtarzanie nabytej wiedzy. Po każdym module szkoleniowym następuje część testowa, która pozwala sprawdzić zrozumienie materiału i utrwalić informacje.

Szkolenie dostępne na: https://akademia.pb.pl/szkolenia/rozliczenie-roczne-osob-fizycznych/