Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

(lista kategorii)

Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (metoda degresywna dla ulgi podatkowej)

Kalkulator dotyczy 2019 r.

Obliczenie podatku nie uwzględnia skali ulgi dla najniżej zarabiających do wysokości 8 000,00 zł.

Kalkulatory uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczki na podatek dochodowy do wysokości 1 440,00 zł na podstawie art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509)

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy liczona metodą degresywną powinna być rozliczona w zeznaniu rocznym. W ciągu roku do wysokości dochodu 85 528,00 zł powinna być stosowana ulga podatkowa w wysokości 556,02 zł (ust. 1a i 1b art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1509)

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.