Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

(lista kategorii)

VAT-UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK (wersja 5)
Dz.U. 2020, poz. 1138 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.
Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 

Formularz automatycznie weryfikuje poprawność numerów VAT i aktywność kontrahentów zagranicznych z odwołaniem do specjalnej strony internetowej VIES Komisji Europejskiej.

 

(Wystarczy kliknąć dwukrotnie myszką numer VAT kontrahenta zagranicznego wpisanego w formularzu
i otworzy się strona internetowa Komisji Europejskiej z komunikatem czy kontrahent jest czynny - kolor zielony, 
bądź nieczynny - kolor czerwony). Umożliwia wklejenie do 600 pozycji danych w każdej części.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.