Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

(powrót)

PIT-11, PIT-37

Pakiet formularzy do rozliczenia rocznego PIT za 2014 r. dla osób, które nie korzystają z ulg podatkowych i rozliczają się indywidualnie.

Formularz przeznaczony dla podatnika rozliczającego się na formularzu PIT-37, złożony z dwóch dokumentów podatkowych: PIT-11 i PIT-37.

Przepisując do formularza excelowego zawartość dokumentu PIT-11 dostarczonego podatnikowi przez pracodawcę, formularz PIT-37 wypełnia się automatycznie danymi osobowymi, dochodami, pobranymi zaliczkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po wypełnieniu wzoru PIT-11 podatnika, należy w pkt. 6, na pierwszej stronie PIT-37, zaznaczyć rodzaj indywidualnego sposobu opodatkowania, czyli kwadrat nr 1 lub 4.  

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.