Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

(powrót)

VAT-7, VAT-ZD

Pakiet formularzy VAT-7 + VAT-ZD.
Zaznaczając na drugiej stronie formularza VAT-7 (17), kwadrat w poz. 68, za arkuszami formularza VAT-7 wyświetli się wzór dokumentu VAT-ZD. Automatycznie przenoszone są do niego dane NIP podatnika.

Od początku 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi w podatku VAT. Kwestia ta została uregulowana w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Służy do tego wzór VAT-ZD. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Zaistnienie tego faktu możemy stwierdzić po upływie 150 dni od terminu płatności określonego w umowie, czy tez na fakturze. 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.