Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

(powrót)

VZM-1 wraz z załącznikami

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane obowiązujący w 2015 r.

Wszelkie dane osobowe wpisywane do formularza VZM-1 przenoszą się automatycznie do załączników, natomiast kwoty podatku VAT wyliczane w załącznikach kopiowane są do formularza wniosku. Kwoty zwrotu przed ograniczeniem limitami, w części D.4. dokumentu VZM-1 wyliczane są automatycznie.

Uwaga ! Aby wypełnić formularz niezbędne jest oprogramowanie Microsoft Excel, wersja 2007 lub wyższa.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.