Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Podkategorie:
Formularze:
 1. AZ-O - Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)
 2. CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence]  (wersja 5) Dz.U. 2017, poz. 1315 Formularz obowiązuje od dnia 5 lipca 2017...
 3. CFR-2 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)  [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of...
 4. DRA-1 - Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311
 5. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 2025 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 6. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 2025 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 7. FAT-1 - Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 554 (załącznik 1) Uwaga! Formularz FAT-1 składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu...
 8. FIN-1 - Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (wersja 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 193
 9. KON-W - Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 951
 10. OPAL - Informacja w sprawie opłaty paliwowej Dz.U. 2017, poz. 1671 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 11. ORD-H (2) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 12. ORD-HZ - Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 4)...
 13. ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 8) Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 14. ORD-IN/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6) Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 15. ORD-OG - Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej  (wersja 3) Dz.U. 2017, poz. 352 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 16. ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 352 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 17. ORD-TK - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 18. ORD-U - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 19. ORD-W1 - Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 3) Formularz...
 20. ORD-WS - Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od 1 marca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 353 (załącznik 1a)
 21. ORD-WS/A - Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od 1 marca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 353 (załącznik 1b)
 22. ORD-WS/B - Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od 1 marca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 353 (załącznik 1c)
 23. ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 24. ORD-ZU - Wyjaśnienie do korekty deklaracji
 25. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 26. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 27. Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
 28. PCC-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 6 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 598 (załącznik 2)
 29. PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 30. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 3) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 31. P-KOP/MS - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (wersja 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. Dz.U. 2018 poz. 572 (załącznik 1)
 32. P-KOP/RG - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (wersja 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. Dz.U. 2018 poz. 572 (załącznik 2)
 33. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 34. PSD-1 - Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 1365 Formularz obowiązujący od dnia 1 września 2016 r.
 35. PT-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 2)
 36. PT-2 - Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 1)
 37. PWS-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 144 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 24 stycznia 2017 r.
 38. PWS-2 - Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 144 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 24 stycznia 2017 r.
 39. SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 30 stycznia 2013 r.  Dz.U. 2013, poz. 143
 40. SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1a) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 41. SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1b) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 42. SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 43. SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2060 Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 44. SD-ZP - Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 25 listopada 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 2030
 45. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - Dz.U. 2006 Nr 99, poz. 687 Formularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2006 r.
 46. SPW-1 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 47. SPW-1/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 48. SPW-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 49. SPW-2/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 50. TW-1 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 3) Dz.U. 2018, poz. 850 Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
 51. TW-2 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 850 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
 52. VAT-Z / AKC-Z (3) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 53. VZM-1 - Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.  (WERSJA 6) Wzór obowiązujący od 2015 r. Wzór zawiera...
 54. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 55. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 56. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 57. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 58. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 59. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 60. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Formularz F-08/1
 61. Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego - Dz.U. 2018, poz. 1722 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2018 r.
 62. WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 63. WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 64. WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 65. WZS-1K (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 66. WZS-1M (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 67. WZS-1R (3) - Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r. Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.
 68. ZAS-KP - Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez...
 69. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 70. Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 71. Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 72. ZAW-E1 (1) - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 73. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 74. ZAW-K - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 3) Formularz obowiązujący od dnia 29 października 2016 r. Dz.U. 2016, poz. 1778
 75. Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych - tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
 76. ZPP-1 - Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 185
 77. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2014, poz. 645

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.