Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

VAT

Podkategorie:
Formularze:
 1. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT - Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014
 2. VAT-10 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2244 (załącznik 1)
 3. VAT-11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2244 (załącznik 2)
 4. VAT-12 - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 837 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r.
 5. VAT-13 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 357 Wzór obowiązujący z dniem 1 kwietnia 2013 r.
 6. VAT-14 - Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych  (wersja 2).  VAT-14 zawiera załącznik VAT-14/A. Formularz obowiązujący od...
 7. VAT-21 - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 8. VAT-22 - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (wersja 2) Dz.U. 2012, poz. 767 Obowiązujący z dniem 21 lipca 2012 r.
 9. VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (wersja 2) Dz.U. 2012, poz. 780 Obowiązujący z dniem 25 lipca 2012 r.
 10. VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 1) Dz.U. 2014, poz. 371 Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 11. VAT-27 - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2269 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 12. VAT-28 - Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D i VAT-28/E (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2303 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 14. VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 15. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 856 (załącznik 1) Dokument umożliwia wysyłkę danych do...
 16. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 856 (załącznik 2) Dokument umożliwia wysyłkę...
 17. VAT-8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (wersja 9) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 856 (załącznik 4) Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje...
 18. VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (wersja 8) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 856 (załącznik 5) Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 19. VAT-IM - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 417 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 20. VAT-IM/A - Informacja o dokonanym imporcie towarów (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 417 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 21. VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 13) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 1) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 22. VAT-R/UE - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 23. VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wersja 4) Dz.U. 2016, poz. 2268 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę...
 24. VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wersja 4) Dz.U. 2016, poz. 2268 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Uwaga, na chwilę obecną plik...
 25. VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 5) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 26. VAT-ZD - Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Dz.U. 2012, poz. 1451
 27. VAT-ZK - Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
 28. VAT-ZT - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (wersja 5)
 29. VAT-ZZ - Wniosek o zwrot podatku VAT (wersja 5)
 30. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.