Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

VAT

Podkategorie:
Formularze:
 1. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT - Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014
 2. VAT-10 - Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (wersja 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 803 (załącznik 1)
 3. VAT-11 - Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (wersja 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 803 (załącznik 2)
 4. VAT-12 - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 837 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r.
 5. VAT-13 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 6. VAT-14 - Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (wersja 3).  VAT-14 zawiera...
 7. VAT-21 - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Dz.U. 2019, poz. 1021 Formularz obowiązuje od...
 8. VAT-22 - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1022 Formularz obowiązuje od...
 9. VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1007 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 10. VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 2) Dz.U. 2021, poz. 1790 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2021 r.
 11. VAT-27 - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2269 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 12. VAT-28 - Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D i VAT-28/E (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2303 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (wersja 3) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 14. VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (wersja 3) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 3) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 15. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 20) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 1) Dokument umożliwia wysyłkę...
 16. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 2) Dokument umożliwia wysyłkę...
 17. VAT-8 - Deklaracja o podatku od towarów i usług (wersja 11) Formularz obowiązujący od dnia 1 października 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 1626 (załącznik 1) Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki...
 18. VAT-9M - Deklaracja o podatku od towarów i usług (wersja 10) Formularz obowiązujący od dnia 1 października 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 1626 (załącznik 2) Dokument umożliwiający wysyłkę danych do...
 19. VAT-IM - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 907 Formularz obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r.
 20. VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 16) Dz.U. 2022, poz. 1437 Wzór obowiązujący od dnia 22 lipca 2022 r. Formularz VAT-R bez opcji e-wysyłki.
 21. VAT-R/UE - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 22. VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 332 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 23. VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 332 (załącznik 3) Formularz...
 24. VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 430 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 25. VAT-ZD - Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Dz.U. 2012, poz. 1451
 26. VAT-ZK - Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
 27. VAT-ZT - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (wersja 5)
 28. VAT-ZZ - Wniosek o zwrot podatku VAT (wersja 5)
 29. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - Dz.U. 2021, poz. 1982 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.