Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

VAT

Podkategorie:
Formularze:
 1. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT - Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014
 2. VAT-10 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2244 (załącznik 1)
 3. VAT-11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (wersja 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2015, poz. 2244 (załącznik 2)
 4. VAT-12 - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 837 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r.
 5. VAT-13 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 6. VAT-14 - Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych  (wersja 2).  VAT-14 zawiera załącznik VAT-14/A. Formularz obowiązujący od...
 7. VAT-21 - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Dz.U. 2019, poz. 1021 Formularz obowiązuje od...
 8. VAT-22 - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1022 Formularz obowiązuje od...
 9. VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1007 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 10. VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 1) Dz.U. 2014, poz. 371 Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 11. VAT-27 - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2269 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 12. VAT-28 - Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D i VAT-28/E (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2303 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 14. VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 15. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 193 (załącznik 1) Dokument umożliwia wysyłkę...
 16. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 193 (załącznik 2) Dokument umożliwia wysyłkę...
 17. VAT-8 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (wersja 9) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 856 (załącznik 4) Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje...
 18. VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (wersja 8) Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 856 (załącznik 5) Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 19. VAT-IM - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (wersja 5) Dz.U. 2019, poz. 415 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r.
 20. VAT-IM/A - Informacja o dokonanym imporcie towarów (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 415 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r.
 21. VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 13) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 1) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 22. VAT-R/UE - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 23. VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wersja 4) Dz.U. 2016, poz. 2268 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę...
 24. VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wersja 4) Dz.U. 2016, poz. 2268 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Plik umożliwia wysyłkę do...
 25. VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 5) Dz.U. 2016, poz. 2301 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 26. VAT-ZD - Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Dz.U. 2012, poz. 1451
 27. VAT-ZK - Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
 28. VAT-ZT - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (wersja 5)
 29. VAT-ZZ - Wniosek o zwrot podatku VAT (wersja 5)
 30. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.