Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Budowlane

Formularze:
 1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 2. Dziennik budowy - wzór przykładowy
 3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 5. Kosztorys budowlany
 6. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Dz.U. 2016, poz. 1966 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 7. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych - Dz.U. 2015, poz. 2342
 8. Księga obmiarów robót
 9. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
 10. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 11. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych
 12. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
 14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową
 15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 16. Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) - Dz.U. 2017, poz. 1468
 17. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (2)
 18. Protokół odbioru robót
 19. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu
 20. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (3)
 21. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2015, poz. 2332 (załącznik 1)
 22. Protokół wprowadzenia na budowę
 23. Przedmiar robót budowlanych
 24. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
 25. Rozliczenie zużycia materiałów na budowie
 26. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2015, poz. 2332 (załącznik 2)
 27. Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
 28. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
 29. Umowa o roboty budowlane
 30. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
 31. Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
 32. Umowa przedwstępna o roboty budowlane
 33. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
 34. Umowa z architektem wnętrz
 35. Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
 36. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2009 Nr 144, poz. 1182 (1)
 37. Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
 38. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
 39. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 40. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 41. Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa
 42. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 43. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej - Dz.U. 2016, poz. 1968 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 44. Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (1)
 45. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (2)
 46. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U. 2015, poz. 2117 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 15 grudnia 2015 r.
 47. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 48. Zestawienie zbiorcze prac remontowych
 49. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 50. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4) - Dz.U. 2015, poz. 1961 Obowiązuje od dnia 4 grudnia 2015 r.
 51. Zgłoszenie robót budowlanych
 52. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.