Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Budowlane

Formularze:
 1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 2. Dziennik budowy - wzór przykładowy
 3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 5. Kosztorys budowlany
 6. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Dz.U. 2016, poz. 1966 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 7. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych - Dz.U. 2015, poz. 2342
 8. Księga obmiarów robót
 9. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
 10. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 11. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych
 12. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
 14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową
 15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 16. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2019, poz. 831 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.
 17. Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) - Dz.U. 2017, poz. 1468 Formularz obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2012 r.
 18. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 19. Protokół odbioru robót
 20. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu
 21. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 22. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2019, poz. 1337 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 23. Protokół wprowadzenia na budowę
 24. Przedmiar robót budowlanych
 25. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
 26. Rozliczenie zużycia materiałów na budowie
 27. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2019, poz. 1337 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 28. Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
 29. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
 30. Umowa o roboty budowlane
 31. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
 32. Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
 33. Umowa przedwstępna o roboty budowlane
 34. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
 35. Umowa z architektem wnętrz
 36. Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
 37. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 38. Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
 39. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
 40. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 41. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 42. Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa
 43. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 44. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej - Dz.U. 2016, poz. 1968 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 45. Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (1)
 46. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (2)
 47. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz.U. 2015, poz. 2117 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 15 grudnia 2015 r.
 48. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 49. Zestawienie zbiorcze prac remontowych
 50. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 51. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4) - Dz.U. 2015, poz. 1961 Obowiązuje od dnia 4 grudnia 2015 r.
 52. Zgłoszenie robót budowlanych
 53. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.