Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Firmowe >

Zatrudnienie

Podkategorie:
Formularze:
 1. Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
 2. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 3. Kontrakt menedżerski
 4. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 5. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 6. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 7. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 8. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 9. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 10. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 11. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 12. Przedwstępna umowa o pracę
 13. Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 14. Rachunek do umowy zlecenie - Automatyczne obliczenia wykonują się w formularzu excelowym   Zmiany dot. umów zlecenie w 2017 r:.   1. Stawki godzinowe dla zleceniobiorców - obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, 2....
 15. Rozwiązanie stosunku pracy
 16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 17. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 18. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 19. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 20. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 21. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 22. Umowa o dzieło z rachunkiem
 23. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 24. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 25. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 26. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 27. Umowa o pracę na zastępstwo
 28. Umowa o pracę nakładczą
 29. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 30. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 31. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 32. Umowa o szkolenie i konsultacje
 33. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 34. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 35. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 36. Umowa o zachowaniu poufności
 37. Umowa o zakazie konkurencji
 38. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 39. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 40. Umowa Partnerska
 41. Umowa zlecenie
 42. Wyniki badań okresowych (ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy)
 43. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 44. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 45. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 46. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 47. Załącznik do regulaminu pracy - rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy oraz wykaz stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego
 48. Załącznik do regulaminu pracy - terminy dodatkowych dni wolnych od pracy
 49. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych
 50. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania
 51. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 52. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 53. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 54. Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 55. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.