Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Transport >

Dokumenty Celne

Formularze:
 1. Adnotacja z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 6)
 2. Aneks do Planu postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 3)
 3. Certyfikat weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym - Dz.U. 2018, poz. 590 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 4. CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
 5. Deklaracja celna CN 23
 6. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 7. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 8. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 9. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 10. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (wywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 11. Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt
 12. Dokument Przekazania Towaru (DPT) - Dz.U. 2016, poz. 1294 Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 13. Dokument T 5 Bis - kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów - (aktywny PDF)
 14. D.W.1 - Deklaracja wartości celnej
 15. D.W.1 BIS - Arkusz dodatkowy
 16. DWC - Deklaracja Wartości Celnej
 17. Ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 3)
 18. Ewidencja towarowa prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 1)
 19. Ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 4)
 20. Formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - Dz.U. 2017, poz. 391 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 21. INF 1 - Uszlachetnianie czynne
 22. INF 2 - Uszlachetnianie bierne - Obrót Trójstronny
 23. INF 3 - Towary powracające - Dokument informacyjny
 24. INF 4 - Świadectwo Informacyjne i wniosek o wystawienie świadectwa informacyjnego
 25. INF 5 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (EX/IM)
 26. INF 6 - Odprawa czasowa
 27. INF 7 - Uszlachetnianie czynne
 28. INF 8 - Składy celne / wolne obszary celne / składy wolnocłowe - Zabiegi zwyczajowe
 29. INF 9 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (IM/EX)
 30. Karta kontrolna T 5 (nieaktywny PDF)
 31. Karta Rejestracji - PDR
 32. Karta Rejestracji - PDR/Intrastat
 33. Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 2)
 34. Kwestionariusz postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 1)
 35. Odprawa czasowa - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 36. Oświadczenie bezpieczeństwa - INTRASTAT
 37. Oświadczenie osoby stwierdzające, iż nie jest podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego i nie naruszyła przepisów prawa celnego lub podatkowego
 38. Plan postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 2)
 39. Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 8)
 40. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce - Dz.U. 2017, poz. 416 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 41. Powszechny Weterynaryjny Dokument Wejścia, PWDW dla Zwierząt
 42. Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej
 43. Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 3)
 44. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 45. Protokół z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 5)
 46. Przetwarzanie pod kontrolą celną - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 47. Skład celny - Formularz kontynuacyjny do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu celnego lub objęcia składu celnego procedurą typu E - instrukcja w wersji PDF
 48. Skład celny - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 49. Świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 4)
 50. Świadectwo Pochodzenia - Certificate of Origin - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r. UWAGA ! Jest to formularz ścisłego zarachowania do nabycia w oddziałach celnych. Dostępna na naszych stronach wersja w formacie...
 51. Świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 3)
 52. Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
 53. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej - Dz.U. 2021, poz. 1234 Formularz obowiązuje od dnia 8 lipca 2021 r.
 54. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 55. Uszlachetnianie bierne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 56. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 57. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania czynnego (Formularz kontynuacyjny) - instrukcja w wersji PDF
 58. Wezwanie do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 4)
 59. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 2)
 60. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 1)
 61. Wniosek o dokonanie zwrotu / umorzenia należności celnych
 62. Wniosek o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT
 63. Wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 64. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 7)
 65. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) - w formacie PDF objaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o udzielenie WIT
 66. Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 1)
 67. Wniosek o ustanowienie//zmianę/zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie//zmianę/zniesienie składu wolnocłowego - Dz.U. 2009 Nr 64, poz. 540
 68. Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego - Dz.U. 2016, poz. 1292 Formularz obowiązujący od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 69. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2
 70. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 78. Wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r.
 79. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 1147 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.
 80. Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania biernego - Formularz kontynuacyjny - instrukcja w wersji PDF
 81. WPR 1 - Wniosek o refundację wywozową (instrukcja do formularza w formacie PDF) - Dz.U. 2010 nr 73 poz. 469 (załącznik 1)
 82. WPR 5 - Deklaracja objęcia kontrolą celną mięsa na warunkach art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1731/2006 - Dz.U. 2010 Nr 73, poz. 469 (załącznik 3)
 83. Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED)
 84. Wzór zobowiązania dołączanego do wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera
 85. Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 3 i 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2016 r.
 86. Zaświadczenie o zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez funkcjonariusza Służby Granicznej - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (7)
 87. Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2021, poz. 600 Formularz obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2021 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.