Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > CIT >

Formularze CIT obowiązujące w 2021 r.

Formularze:
 1. CIT-15J - Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej Dz.U. 2021, poz. 87 (załącznik 1)...
 2. CIT-8 (30) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT-8 (wersja 30) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2021, poz. 409 (załącznik 1)...
 3. CIT-8AB (5) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT-8AB (wersja 5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2021, poz. 409...
 4. CIT-8E (1) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (wersja 1) (zawiera załącznik CIT/EZ) Dz.U. 2021, poz. 912 (załącznik 1-2) Wzór CIT-8E bez możliwości wysyłki do systemu...
 5. CIT-8/O (16) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT-8/O (wersja 17) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku Dz.U. 2021, poz. 409 (załącznik 3) Formularz...
 6. CIT/8S (5) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT/8S (wersja 5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na...
 7. CIT/8SP (5) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT/8SP (wersja 5) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na...
 8. CIT/BR (8) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT/BR (wersja 8) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Dz.U. 2021, poz. 409...
 9. CIT/IP (3) - Formularz do rozliczenia za 2020 i 2021 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2021, poz. 409 (załącznik 7) Wzór...
 10. CIT-ISN (1) - Formularz do rozliczenia za 2021 r. Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej Dz.U. 2021, poz. 172 Wzór obowiązujący od...
 11. CIT/JW - Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej Dz.U. 2021, poz. 87 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2021 r.
 12. CIT/KW (1) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych Dz.U. 2021, poz. 409...
 13. CIT-NZ - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 r. CIT-NZ (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków Dz.U. 2021, poz. 1338 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 czerwca...
 14. CIT/NZI - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 r. CIT/NZI (wersja 2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem...
 15. CIT/PGK (4) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. CIT/PGK (wersja 4) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową Dz.U. 2020, poz. 677...
 16. CIT-ST (8) - Formularz obowiązujący w 2021 r. Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób...
 17. CIT/WW (3) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2021, poz. 409 (załącznik 8) Wzór obowiązujący od dnia...
 18. CIT/WZ (2) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych Dz.U. 2021, poz. 409 (załącznik 9)...
 19. CIT/WZG (2) - Formularz do rozliczenia za 2020 r. Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową...

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.