Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > PIT >

Formularze PIT obowiązujące w 2020 r.

Formularze:
 1. IFT-1 / IFT-1R (15) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 10) Wzór obowiązujący...
 2. PIT-11 (25) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 8) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia...
 3. PIT-16A (10) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego Dz.U. 2019, poz. 2429 (załącznik 3)...
 4. PIT-19A (9) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach...
 5. PIT-2 (6) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 1) Wzór obowiązujący od dnia 1...
 6. PIT-28 / PIT-28S (22) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 i PIT-28S zawierają załączniki: PIT-28/B, PIT/O, PIT/D I...
 7. PIT-2A (6) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia...
 8. PIT-2K (8) - Formularz do rozliczenia za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 I 2021 r. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Dz.U. 2014, poz. 1597 Formularz...
 9. PIT-3 (6) - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 r. Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy...
 10. PIT-36 / PIT-36S (27) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. PIT-36/PIT-36S (wersja 27) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2019 r. Zawiera wszystkie załączniki. Umożliwia wysyłkę danych na bramkę...
 11. PIT-36L / PIT-36LS (16) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. PIT-36L/PIT-36LS (wersja 16) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2019 r. Zawiera wszystkie załączniki. Umożliwia wysyłkę danych na...
 12. PIT-37 (26) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. PIT-37 (wersja 26) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 5)...
 13. PIT-38 (14) - Formularz do rozliczenia za 2019 i 2020 r. PIT-38   (wersja 14)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Zawiera załącznik PIT/ZG. Umożliwia wysyłkę formularza na bramkę...
 14. PIT-39 (10) - Formularz do rozliczenia za 2019 i 2020 r. PIT-39   (wersja 10)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 7) Wzór obowiązujący od dnia 1...
 15. PIT-40A/11A (19) - Formularz do rozliczenia za 2018 i 2019 r. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Dz.U. 2018, poz. 2239 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 16. PIT-4R (9) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. Umożliwia wysyłkę...
 17. PIT-6 (14) - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu Dz.U. 2019, poz. 2397...
 18. PIT-8AR (8) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 6) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. Umożliwia wysyłkę formularza na bramkę...
 19. PIT-8C (10) - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 7) Dokument...
 20. PIT/B (17) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. PIT/B   (wersja 17)   Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 2434 (załącznik 8)...
 21. PIT-CFC (3) wraz z PIT/CFI - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zawiera załącznik PIT/CFI. Dz.U. 2019, poz. 2436 (załącznik...
 22. PIT/D (28) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych Dz.U. 2019, poz. 2429 (załącznik 7) i Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 10) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r. 
 23. PIT/DS (4) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. PIT/DS (wersja 4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od...
 24. PIT/IP (1) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 12) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020...
 25. PIT/MIT (2) - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy Dz.U. 2019, poz. 2434...
 26. PIT-NZ - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. PIT-NZ (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków Dz.U. 2019, poz. 1089 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 27. PIT/NZI - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. PIT/NZI (wersja 1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem...
 28. PIT-NZS - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. PIT-NZS (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku Dz.U. 2019, poz. 1089 (załącznik 2)...
 29. PIT/O (24) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku Dz.U. 2019, poz. 2429 (załącznik 6); Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 16) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020...
 30. PIT-OP - Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 539 Formularz obowiązuje od dnia 15 marca 2017 r.
 31. PIT/PM (1) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 15) Wzór obowiązujący od...
 32. PIT-R (20) - Formularz do rozliczenia za 2019 i 2020 r. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 9) Wzór obowiązujący od dnia 1...
 33. PIT/Z (8) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy Dz.U. 2019, poz. 2434...
 34. PIT/ZG (7) - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r. Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.