Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > CIT >

Formularze CIT obowiązujące w 2020 r.

Formularze:
 1. CIT-10Z (5) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających...
 2. CIT-11R (5) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w...
 3. CIT-14 - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-14 (wersja 1) Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji...
 4. CIT-5 (12) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 8) Wzór...
 5. CIT-6AR (5) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 grudnia...
 6. CIT-6R (6) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub...
 7. CIT-7 (12) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 11)...
 8. CIT-8 (28) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8 (wersja 28) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 6)...
 9. CIT-8AB (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8AB (wersja 2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 570...
 10. CIT-8AB (3) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8AB (wersja 3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337...
 11. CIT-8/O (15) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT-8/O (wersja 15) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 9) Formularz...
 12. CIT/8S (3) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/8S (wersja 3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na...
 13. CIT/8SP (3) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/8SP (wersja 3) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na...
 14. CIT-9R (7) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od...
 15. CIT/BR (6) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/BR (wersja 6) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Dz.U. 2019, poz. 2337...
 16. CIT-CFC (3) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2392 (załącznik 1) Wzór obowiązujący...
 17. CIT/CFI (1) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej - Załącznik do zeznania CIT-CFC Dz.U. 2019, poz. 2392 (załącznik 2) Wzór obowiązujący...
 18. CIT-D (7) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 r.
 19. CIT/IP (1) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 19) Wzór obowiązujący od dnia 1 grudnia 2019 r.
 20. CIT/MIT (2) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/MIT (wersja 3) Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy Dz.U....
 21. CIT-NZ - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 r. CIT-NZ (wersja 1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków Dz.U. 2021, poz. 1338 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 11 czerwca...
 22. CIT/NZI - Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 r. CIT/NZI (wersja 2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem...
 23. CIT/PGK (3) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. CIT/PGK (wersja 3) Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową Dz.U. 2019, poz. 2337...
 24. CIT/PM - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 18) Wzór obowiązujący od...
 25. CIT/WW - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 20) Wzór obowiązujący od...
 26. IFT-2 / IFT-2R (9) - Formularz do rozliczenia za 2019 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.