Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > PIT >

Formularze PIT obowiązujące w 2019 r.

Formularze:
 1. CIT-D (6) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach Dz.U. 2018, poz. 1268 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r....
 2. IFT-1 / IFT-1R (14) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 10) Wzór obowiązujący...
 3. PIT-11 (24) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 8) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia...
 4. PIT-16 / PIT-16S (15) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Dz.U. 2018, poz. 2522 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 5. PIT-16A (9) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 2)...
 6. PIT-16Z / PIT-16ZS (14) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności Dz.U. 2018, poz. 2535 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 7. PIT-19A (8) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach...
 8. PIT-2 (5) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 1) Wzór obowiązujący od dnia 1...
 9. PIT-28 / PIT-28S (21) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28/PIT-28S zawiera wszystkie załączniki, umożliwia...
 10. PIT-28/A (18) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o przychodach przedsiębiorstwa w spadku, podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze...
 11. PIT-28/B (15) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 5) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. 
 12. PIT-2A (5) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia...
 13. PIT-2K (8) - Formularz do rozliczenia za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 I 2021 r. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Dz.U. 2014, poz. 1597 Formularz...
 14. PIT-3 (5) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od...
 15. PIT-36 / PIT-36S (26) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT-36/PIT-36S (wersja 26) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2018 r. Zawiera wszystkie załączniki. Umożliwia wysyłkę danych na bramkę...
 16. PIT-36L / PIT-36LS (15) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT-36L/PIT-36LS (wersja 15) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2018 r. Zawiera wszystkie załączniki. Umożliwia wysyłkę danych na...
 17. PIT-37 (25) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT-37 (wersja 25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2018 r. Zawiera wszystkie załączniki. Umożliwia wysyłkę formularza na bramkę...
 18. PIT-38 (13) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT-38   (wersja 13)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2018 r. Zawiera wszystkie załączniki. Umożliwia wysyłkę formularza na...
 19. PIT-39 (9) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT-39   (wersja 9)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 5) Wzór obowiązujący od...
 20. PIT-40A/11A (19) - Formularz do rozliczenia za 2018 i 2019 r. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Dz.U. 2018, poz. 2239 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 21. PIT-4R (8) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
 22. PIT-6 (13) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik...
 23. PIT-8AR (7) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 6) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
 24. PIT-8C (9) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 7) Dokument umożliwia wysyłkę...
 25. PIT/B (16) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT/B   (wersja 16)   Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 2236 (załącznik 6)...
 26. PIT/BR (3) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT/BR (wersja 3) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową Dz.U. 2018, poz....
 27. PIT/D (27) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 8), Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 7) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r. 
 28. PIT/DS (3) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT/DS (wersja 3) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od...
 29. PIT/MIT (1) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 11) Wzór...
 30. PIT/O (23) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 12) i Dz.U. 2018, poz. 2238 (załącznik 6) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019...
 31. PIT-OP - Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 539 Formularz obowiązuje od dnia 15 marca 2017 r.
 32. PIT-R (19) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 9) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia...
 33. PIT-TP (2) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. PIT-TP (wersja 2) Uproszczone sprawozdanie Dz.U. 2018, poz. 1301 Formularz obowiązuje od dnia 6 lipca 2018 r.
 34. PIT/Z (7) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy w 2018 r....
 35. PIT/ZG (6) - Formularz do rozliczenia za 2018 r. Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku Dz.U. 2018, poz. 2236 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.