Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Formularze:
 1. IKE-1 - Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 1)
 2. IKE-1/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 2)
 3. IKE-1/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 3)
 4. IKE-1/C - Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 4)
 5. IKE-1/D - Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 5)
 6. IKE-2 - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 1)
 7. IKE-2/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 2)
 8. IKE-2/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 3)
 9. IKE-2/C - Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 4)
 10. IKE-2/D - Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 5)
 11. IKE-2/E - Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 6)
 12. IKZE-1 - Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 6)
 13. IKZE-1/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 7)
 14. IKZE-1/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) -  Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 8)
 15. IKZE-1/C - Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 9)
 16. IKZE-2 - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 7)
 17. IKZE-2/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w każdym roku kalendarzowym (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 8)
 18. IKZE-2/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 9)
 19. IKZE-2/C - Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 10)
 20. IKZE-2/D - Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 11)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.