Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > PIT >

Formularze PIT obowiązujące w 2011 r.

Formularze:
 1. IFT-1/IFT-1R (7) - Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
 2. IFT-3/IFT-3R (4) - Formularz obowiązujący w roku 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
 3. IFT/A (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu...
 4. PIT-11 (17) - Formularz  PIT-11 (17) do rozliczenia za rok 2009, 2010 w formacie Excel i Open Office. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W pliku doc_6141-1.xlt wersja jednoarkuszowa (duplex)  ...
 5. PIT-11 (18) - Formularz do rozliczenia dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2011 r., w trakcie 2011 r. Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W pliku doc_7324-1.xlt wersja jednoarkuszowa (duplex)...
 6. PIT-12 (4) - Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika
 7. PIT-14 (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005, 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego i wysokości wycofanych lub...
 8. PIT-16 (9) - Formularz obowiązujący w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r.  Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 9. PIT-16A (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiazujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych...
 10. PIT-19A (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od...
 11. PIT-2 (2) - Formularz obowiązujący w roku 2007, 2008, 2009 i 2010 r. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 12. PIT-23 (5) - Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r.  Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 13. PIT-28 (15) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (1)
 14. PIT-28/A (12) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dz.U. 2010 Nr 233,...
 15. PIT-28/B (10) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007, 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 16. PIT-2A (2) - Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.  Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 17. PIT-2K (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za 2008 r. i w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 18. PIT-3 (2) - Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r.  Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych...
 19. PIT-36 (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (2)
 20. PIT-36L (6) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (4)
 21. PIT-37 (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (1)  
 22. PIT-38 (6) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (3)
 23. PIT-39 (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (5)
 24. PIT-40 (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2009 i 2010 r. Obowiązujący w trakcie 2011 r. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 25. PIT-40A/11A (16) - Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
 26. PIT-4R (3) - Formularz obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r.  Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 27. PIT-6 / PIT-6L (8) - Formularz obowiązujący w 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
 28. PIT-8AR (1) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 29. PIT-8C (4) - Formularz obowiązujący w 2011 r. Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 30. PIT/B (10) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 31. PIT/D (21) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (4), Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (6)
 32. PIT/M (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 33. PIT/O (17) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2010. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Dz.U. 2010 Nr 233, poz. 1528 (3), Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1534 (7)  
 34. PIT-R (14) - Formularz obowiązujący w 2011 r. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 35. PIT/Z (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia...
 36. PIT/ZG (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.