Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Finansów

Formularze:
 1. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 2. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 3)
 3. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 1)
 4. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 2)
 5. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 4)
 6. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 7. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 8. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 3)
 9. Formularz zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dz.U. 2017, poz. 1078 Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2010 r.
 10. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych - Dz.U. 2018, poz. 307 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2018 r.
 11. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej - Dz.U. 2015, poz. 1935
 12. Informacja o stanie środków na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej - Dz.U. 2018, poz. 488 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 13. Karta gotowania warki - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 14. Karta kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 1076 (załącznik 3)
 15. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 16. Karta transakcji - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 1)
 17. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 18. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 19. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 20. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 21. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 22. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 23. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)
 24. Metryczka nastawu - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 25. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 246
 26. Obliczenie kwoty dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - Dz.U. 2015, poz. 461 (załącznik 2)
 27. Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w innej miejscowości - Dz.U. 2018, poz. 439 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 28. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581
 29. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 30. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)
 31. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego - Dz.U. 2017, poz. 397 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 32. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 33. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 34. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 35. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)
 36. Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację - Dz.U. 2017, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2017 r.
 37. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich - Dz.U. 2015, poz. 2177
 38. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2016, poz. 618 (załącznik 2)
 39. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2016, poz. 618 (załącznik 1)
 40. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych - Dz.U. 2016, poz. 618 (załącznik 4)
 41. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych - Dz.U. 2016, poz. 618 (załącznik 3)
 42. Rozliczenie dotacji przedmiotowych - Dz.U. 2018, poz. 667 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
 43. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2017, poz. 2456 Formularz obowiązuje od dnia 29 grudnia 2017 r.
 44. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)
 45. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)
 46. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 47. Świadectwo zawodowe - Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)
 48. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 49. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 50. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska - Dz.U. 2006 Nr 103, poz. 705 Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2006 r.
 51. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 52. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 53. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 54. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 55. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa - Dz.U. 2015, poz. 1532
 56. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł. - Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112
 57. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 58. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)
 59. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)
 60. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)
 61. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)
 62. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 63. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)
 64. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)
 65. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych - Dz.U. 2014, poz. 1068
 66. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 67. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 68. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 69. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 70. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.