Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Skarbu Państwa

Podkategorie:
Formularze:
 1. Karta prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego - Dz.U. 2012, poz. 994
 2. Kwestionariusz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową - Dz.U. 2012, poz. 26 (załącznik 1)
 3. Nota księgowa dotycząca rozliczenia dofinansowania składana do Ministerstwa Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 4)
 4. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego - Dz.U. 2016, poz. 1461 Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2016 r.
 5. Przewidywane koszty realizacji zadań oraz wydatki na dofinansowanie procesów likwidacji i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 6)
 6. Raport o stanie należności i sposobie rozliczenia środków należnych Funduszowi Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 1)
 7. Rozliczenie wykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 8)
 8. Wniosek o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego/spółki z udziałem skarbu państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 3)
 9. Wniosek o uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego przedsiębiorstwa państwowego/spółki z udziałem skarbu państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 2)
 10. Zapotrzebowanie na środki finansowe Funduszu Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 7)
 11. Zestawienie poniesionych wydatków na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego/postępowania upadłościowego sfinansowanych ze środków Funduszu Skarbu Państwa - Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 5)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.