Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe > ZUS >

Formularze ubezpieczeniowe

Formularze:
 1. ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od dnia 1 czerwca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 81 (załącznik 2) Plik  d oc_6469-0_A.pdf  - wersja...
 2. ZUS DRA cz. II - Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie...
 3. ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe Dz.U. 2019, poz. 757 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r.
 4. ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 81 (załącznik 1) Plik  d...
 5. ZUS RMUA - Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 6. ZUS RPA - Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego /okresach pracy nauczycielskiej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 16)
 7. ZUS RSA - Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 15)
 8. ZUS RZA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 14)
 9. ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 11)
 10. ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 10)
 11. ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 2)
 12. ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 7)
 13. ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 8)
 14. ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 4)
 15. ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495...
 16. ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 21)...
 17. ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 1)
 18. ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 9)
 19. ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 5)
 20. ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 3)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.