Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Akcyza

Podkategorie:
Formularze:
 1. AKC-4/A - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego  (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 2. AKC-4/AKC-4zo - Deklaracja dla podatku akcyzowego (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.
 3. AKC-4/B - Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 4. AKC-4/C - Podatek akcyzowy od piwa (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 5. AKC-4/D - Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) (wersja 8) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 6. AKC-4/E - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych (wersja 8) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.
 7. AKC-4/F - Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 8. AKC-4/H - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (wersja 8) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 9. AKC-4/I - Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 10. AKC-4/J - Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych  (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 11. AKC-4/K - Podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów (wersja 8) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.
 12. AKC-4/L - Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 5) Dz.U. 2021, poz. 1175 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 13. AKC-4/M - Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych (wersja 1) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 14. AKC-4/N - Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich (wersja 1) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 15. AKC-EN - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (wersja 8) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 16. AKC-KZ - Deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (wersja 1) Dz.U. 2021, poz. 1175 (załącznik 3) AKC-KZ nie umożliwia wysyłki do...
 17. AKC-P - Deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (wersja 3) Dz.U. 2021, poz. 841 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 18. AKC-PA - Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 19. AKC-PR - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 2046 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 20. AKC-PR/U - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 1) Dz.U. 2019, poz. 1578 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r.
 21. AKC-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (wersja 7) Dz.U. 2020, poz. 2046 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.
 22. AKC-RU / AKC-ZU - Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego / Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (wersja 1) Dz.U. 2019, poz. 1578...
 23. AKC-RU/A - Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego  AKC-RU / AKC-ZU   (wersja 1) Dz.U. 2019, poz. 1578 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r.
 24. AKC-ST/AKC-STn - Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (wersja 5) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 25. AKC-UA - Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (wersja 1) Brak możliwości wysyłki do bramki...
 26. AKC-UAKZ - Kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (wersja 1) Brak możliwości wysyłki do bramki e-deklaracje Dz.U....
 27. AKC-US - Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (wersja 1) Dz.U. 2021, poz. 1110 Wzór AKC-US bez możliwości wysyłki do systemu e-deklaracje Formularz obowiązuje od...
 28. AKC-WG - Deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 5) Dz.U. 2021, poz. 1175 (załącznik 2) AKC-WG nie umożliwia...
 29. AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 2231 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 30. AKC-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich Przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych...
 31. Dokument dostawy wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 32. Dokument dostawy wyrobów węglowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 33. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 34. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2021, poz. 959 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 35. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2021, poz. 959 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 36. Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 497 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 37. E-karta - Dz.U. 2021, poz. 115 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 38. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 39. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 40. Ewidencja wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol podatkowych i legalizacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 14)
 41. Ewidencja wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych prowadzona przez podmioty prowadzące skład podatkowy, którym właściciel wyrobów akcyzowych przekazał banderole - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 15)
 42. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 43. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 44. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 45. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwaratowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 46. INF-A - Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 18)
 47. INF-B - Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 19)
 48. INF-C - Informacja o piwie w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 20)
 49. INF-D - Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (wersja 4), Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 21)
 50. INF-F - Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 22)
 51. INF-I - Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 23)
 52. INF-J - Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 24)
 53. INF-K - Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 25)
 54. Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2021, poz. 115 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 55. Karta gotowania warki - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 56. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 57. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 58. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 59. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 60. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 61. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 62. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 63. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 64. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 65. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 66. Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2021, poz. 115 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 67. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2021, poz. 115 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 68. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2021, poz. 1150 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 69. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2021, poz. 1150 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 70. Protokół utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol - Dz.U. 2021, poz. 1150 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 71. Protokół wydania lub zwrotu banderol - Dz.U. 2021, poz. 1150 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 72. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 73. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 74. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 75. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 76. Upoważnienie do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci elektronicznej - Dz.U. 2020, poz. 2310 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 22 grudnia 2020 r.
 77. Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji - Dz.U. 2017, poz. 334 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 78. WIA-WN - Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) Dz.U. 2019, poz. 985 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 79. Wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 1147 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.
 80. Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol - Dz.U. 2020, poz. 2310 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 22 grudnia 2020 r.
 81. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 89. Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego - Dz.U. 2021, poz. 115 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 90. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 1147 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.
 91. Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2019, poz. 923 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 92. Wniosek o zwrot akcyzy - Dz.U. 2018, poz. 125 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 93. Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego - Dz.U. 2019, poz. 1891 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2018 r.
 94. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2018, poz. 2466 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 95. Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne - Dz.U. 2021, poz. 203 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 13 lutego 2021 r.
 96. WZBO - Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju
 97. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - Dz.U. 2019, poz. 2071 Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.
 98. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej - Dz.U. 2017, poz. 257 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.