Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Akcyza

Podkategorie:
Formularze:
 1. AKC-4/A - Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego  (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 2. AKC-4/AKC-4zo - Deklaracja dla podatku akcyzowego (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 3. AKC-4/B - Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 4. AKC-4/C - Podatek akcyzowy od piwa (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 5. AKC-4/D - Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) (wersja 8) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 6. AKC-4/E - Podatek akcyzowy od samochodów osobowych (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2018 r.
 7. AKC-4/F - Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 8. AKC-4/H - Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 9. AKC-4/I - Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 10. AKC-4/J - Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych  (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 11. AKC-4/K - Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 12. AKC-4/L - Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 13. AKC-EN - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 14. AKC-P - Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 630 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 15. AKC-PA - Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (wersja 7) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 16. AKC-PR - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 3) Dz.U. 2017, poz. 324 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 17. AKC-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (wersja 3) Dz.U. 2018, poz. 234 Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 18. AKC-ST/AKC-STn - Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (wersja 5) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 19. AKC-U/A - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 267 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 20. AKC-U/S - Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 267 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.
 21. AKC-WG - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od...
 22. AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 273 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.
 23. AKC-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia...
 24. Dokument dostawy wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 25. Dokument dostawy wyrobów węglowych - Dz.U. 2017, poz. 1691 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 26. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 27. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 832 Formularz obowiązuje od dnia 8 maja 2018 r.
 28. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 347 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2009 r.
 29. Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju - Dz.U. 2018, poz. 497 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 30. E-karta - Dz.U. 2017, poz. 429 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 31. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 32. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 33. Ewidencja wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol podatkowych i legalizacyjnych - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 14)
 34. Ewidencja wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol podatkowych i legalizacyjnych prowadzona przez podmioty prowadzące skład podatkowy, którym właściciel wyrobów akcyzowych przekazał banderole - Dz.U. 2015, poz. 129 (załącznik 15)
 35. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 36. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 37. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwarantowania pokrycia zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 38. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe dla zagwaratowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych - Dz.U. 2017, poz. 378 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 39. INF-A - Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 18)
 40. INF-B - Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 19)
 41. INF-C - Informacja o piwie w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 20)
 42. INF-D - Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (wersja 4), Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 21)
 43. INF-F - Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 22)
 44. INF-I - Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 23)
 45. INF-J - Informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 24)
 46. INF-K - Informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (wersja 4) , Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1278 (załącznik 25)
 47. Karta do saldowania zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2017, poz. 429 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 48. Karta gotowania warki - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 49. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 50. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 51. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 52. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 53. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 54. Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 1)
 55. Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 2)
 56. Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 5)
 57. Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 6)
 58. Pokwitowanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2017, poz. 429 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 59. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2017, poz. 429 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 60. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 61. Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol - Dz.U. 2018, poz. 955 Formularz obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.
 62. Protokół w sprawie wydania lub zwrotu banderol - Dz.U. 2018, poz. 643 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.
 63. Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 3)
 64. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 4)
 65. Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 7)
 66. Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 1339 (załącznik 8)
 67. Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji - Dz.U. 2017, poz. 334 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 68. WIA-WN - Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) Dz.U. 2018, poz. 783 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 69. Wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2018, poz. 428 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 70. Wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol - Dz.U. 2018, poz. 428 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 71. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 78. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2017, poz. 1714 (załącznik 5)
 79. Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego/przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego - Dz.U. 2017, poz. 429 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 80. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2018, poz. 428 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 81. Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Dz.U. 2018, poz. 809 Formularz obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2018 r.
 82. Wniosek o zwrot akcyzy - Dz.U. 2018, poz. 125 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 83. Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego - Dz.U. 2018, poz. 174 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 84. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Dz.U. 2013, poz. 789 Formularz obowiązuje od dnia 24 lipca 2013 r.
 85. Wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne - Dz.U. 2018, poz. 428 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 86. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej - Dz.U. 2017, poz. 257 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.