Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe > PIT >

Formularze PIT dotyczące rozliczenia za 2008 r.

Formularze:
 1. IFT-1/IFT-1R (7) - Formularz obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
 2. IFT-3/IFT-3R (4) - Formularz obowiązujący w roku 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
 3. IFT/A (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu...
 4. PIT-11 (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w roku 2007 i 2008. Tutaj znajdziesz także formularz PIT-11 dotyczący rozliczenia za rok 2009
 5. PIT-12 (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008. Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 6. PIT-14 (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2005, 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego i wysokości wycofanych lub...
 7. PIT-16A (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiazujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych...
 8. PIT-19A (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od...
 9. PIT-28 (14) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w trakcie 2009 i 2010 r. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 10. PIT-28/A (11) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007, 2008, obowiązujący w trakcie 2009 i 2010 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych...
 11. PIT-28/B (10) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007, 2008, obowiązujący w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 12. PIT-2K (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za 2008 r. i w trakcie 2009, 2010 i 2011 r. Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 13. PIT-36 (14) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 14. PIT-36L (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 15. PIT-37 (14) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 16. PIT-38 (5) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
 17. PIT-40 (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008. Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 18. PIT-40A/11A (15) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
 19. PIT-4R (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w roku 2007 i 2008. Tutaj znajdziesz także formularz PIT-4R dotyczący roku 2009, obowiązujący w 2010.   Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek...
 20. PIT-8AR (1) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 21. PIT-8C (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009 i 2010, 2011 r. Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 22. PIT-8S (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2006, 2007 i 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r. Informacja o wysokości wypłaconego stypendium Dz.U. 2008 Nr 74, poz 445
 23. PIT/B (10) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 24. PIT/D (20) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r. Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
 25. PIT/M (4) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 26. PIT/O (16) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009 i 2010 r. Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
 27. PIT-R (13) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w roku 2007, 2008, 2009 i 2010 r. Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 28. PIT/Z (2) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2007 i 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia...
 29. PIT/ZG (3) - Formularz dotyczący rozliczenia za rok 2008, obowiązujący w 2009, 2010 i 2011 r. Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.