Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Prawne > Sądowe >

Krajowy Rejestr Sądowy

Podkategorie:
Formularze:
 1. KRS-D1 - Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 14) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne...
 2. KRS-D2 - Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 35) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 3. KRS-D3 - Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 4. KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 5. KRS-W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI Formularz obowiązujący od dnia 1...
 6. KRS-W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Plik...
 7. KRS-W13 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Plik zawiera rozszerzoną...
 8. KRS-W14 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Plik zawiera rozszerzoną...
 9. KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 2) Plik zawiera...
 10. KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r. Dz.U. 2022, poz. 1122 Plik zawiera...
 11. KRS-W21 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Dz.U. 2021, poz. 1173...
 12. KRS-W22 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ...
 13. KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 3) Plik...
 14. KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 4) Plik zawiera rozszerzoną...
 15. KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 16. KRS-W6 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ Formularz obowiązujący...
 17. KRS-W7 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r. Dz.U. 2019,...
 18. KRS-W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 8)...
 19. KRS-W9 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców: Fundacja, Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r. Dz.U....
 20. KRS-WA - ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej...
 21. KRS-WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 41) Wersja pliku z...
 22. KRS-WC - Wspólnicy Spółki komandytowej , Załącznik do wniosku o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 42) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 23. KRS-WD - Partnerzy , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 43) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 24. KRS-WE - WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012...
 25. KRS-WF - ZAŁOŻYCIELE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Formularz...
 26. KRS-WG - Emisje akcji , Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 46) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną...
 27. KRS-WH - SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej...
 28. KRS-WI - DYREKTORZY WYKONAWCZY, Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 83) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 29. KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 49) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 30. KRS-WK - ORGANY PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Formularz...
 31. KRS-WK1 - UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH - Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 79)...
 32. KRS-WL - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotuw rejestrze przedsiębiorców - Prokurenci, Pełnomocnicy Spółdzielni, Przedsiębiorstwa państwowego, Instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach sieci badawczej Łukasiewicz Dz.U....
 33. KRS-WM - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2014 r. Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 52) Wersja pliku z rozszerzeniem...
 34. KRS-WO - UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 87) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 35. KRS-W-OPP - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 23) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r....
 36. KRS-WU - CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH, Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 81) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 37. KRS-X1 - Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców. Fundacja, Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 37) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 38. KRS-X2 - Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 39. KRS-Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 40. KRS-Z10 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia...
 41. KRS-Z12 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r....
 42. KRS-Z13 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 20) Plik zawiera rozszerzoną...
 43. KRS-Z14 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 22) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Wersja pliku z...
 44. KRS-Z2 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 9) Plik zawiera rozszerzoną...
 45. KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r....
 46. KRS-Z21 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Dz.U. 2021, poz. 1173...
 47. KRS-Z22 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ...
 48. KRS-Z3 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 49. KRS-Z30 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Dz.U. 2018, poz. 302 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2018 r. Wersja pliku z...
 50. KRS-Z40 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Zaległość Podatkowa, Celna, na rzecz ZUS Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 51. KRS-Z41 - Wniosek o zmiane wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wierzytelność Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 52. KRS-Z42 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Wierzyciel - Zmiana Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 53. KRS-Z5 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik...
 54. KRS-Z6 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ Dz.U. 2020, poz. 550...
 55. KRS-Z61 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Likwidacja, Rozwiązanie / Unieważnienie Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 56. KRS-Z62 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 88) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 57. KRS-Z63 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd Komisaryczny, Zarząd Przymusowy, Przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od...
 58. KRS-Z64 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Postępowanie upadłościowe Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych...
 59. KRS-Z67 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Postępowanie układowe Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 34) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 60. KRS-Z68 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 72) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 61. KRS-Z7 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 16) Formularz...
 62. KRS-Z8 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od...
 63. KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja...
 64. KRS-ZB - Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo - akcyjnej , Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 54) Wersja pliku z...
 65. KRS-ZC - ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ , Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 55) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 66. KRS-ZD - ZMIANA – PARTNERZY . Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 56) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną...
 67. KRS-ZE - ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. ...
 68. KRS-ZF - Zmiana - Akcjonariusz spółki akcyjnej, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 58) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 69. KRS-ZH - ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ,  Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 17)...
 70. KRS-ZI - ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 84) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną...
 71. KRS-ZJ - ZMIANA – REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 61) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 72. KRS-ZK - ZMIANA – ORGANY PODMIOTU. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 73. KRS-ZK1 - ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH  - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 80)...
 74. KRS-ZL - ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO I INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ . Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze...
 75. KRS-ZM - ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2014 r. Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 64) Wersja pliku z...
 76. KRS-ZN - SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2018, poz. 302 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2018...
 77. KRS-Z-OPP - ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 24) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r....
 78. KRS-ZP - WIERZYCIELE, Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007...
 79. KRS-ZR - LIKWIDATOR, ZARZĄDCA. Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 20) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 80. KRS-ZS - ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja...
 81. KRS-ZU - ZMIANA – CZŁONKOWIE Europejskiego EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 82) Wersja pliku z...
 82. KRS-ZY - NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NIP, Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z...

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.