Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe > Finanse w firmie >

Bilanse

Formularze:
 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 2. Bilans jednostki małej - Podstawa prawna:  Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 5a) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Bilans dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 3. Bilans jednostki mikro - Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 4a) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 1995 r.
 4. Bilans jednostki sprawozdawczej - Podstawa prawna:  Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 1a) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 5. Bilans klubu sportowego
 6. Bilans placówki - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 7. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 8. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 9. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 1e) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 10. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Podstawa prawna:   Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 1f) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 11. Rachunek wyników klubu sportowego
 12. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 13. Rachunek zysków i strat jednostki małej (wariant kalkulacyjny) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 5b) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących...
 14. Rachunek zysków i strat jednostki małej (wariant porównawczy) - Podstawa prawna:   Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 5c) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) dla jednostek małych korzystających z uproszczeń...
 15. Rachunek zysków i strat jednostki mikro - Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 4b) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 1995 r.
 16. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - Podstawa prawna:  Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 17. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Podstawa prawna:   Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 1c) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 18. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. Dz.U. 2017, poz. 676 (załącznik 5) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 19. Skonsolidowany Bilans - Formularz obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. Dz.U. 2017, poz. 676 (załącznik 2) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 20. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 21. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. Dz.U. 2017, poz. 676 (załącznik 4a) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 22. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) - Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. Dz.U. 2017, poz. 676 (załącznik 4b) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 23. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) - Formularz obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. Dz.U. 2017, poz. 676 (załącznik 3a) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 24. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - Formularz obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 r. Dz.U. 2017, poz. 676 (załącznik 3b) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 25. Sprawozdanie miesięczne (MRF-01) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 3)
 26. Sprawozdanie o skonsolidowanych wymogach kapitałowych (SWK) - Dz.U. 2010 Nr 25, poz. 129 (załącznik 4), plik 'doc_6810-1' ma zastosowanie do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2012 r.
 27. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - Dz.U. 2017, poz. 1911 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 28. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - Podstawa prawna:  Dz.U. 2018, poz. 395 (załącznik 1d) Formularz obowiązujący od dnia 23 września 2015 r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż Banki, Zakłady Ubezpieczeń i Zakłady Reasekuracji
 29. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym - Dz.U. 2009 Nr 169, poz. 1327 (załącznik 5) Dotyczy jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.