PIT-36

Iwona Maczalska

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 12%, a nadwyżka dochodu powyżej 120.000 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 za 2023 r. składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej, a ich wynagrodzenia nie podlegają ujęciu na PIT-37.

 

 1. Co to jest PIT-36?
 2. Kto składa PIT-36?
 3. Kto nie rozliczy się na PIT-36?
 4. PIT-36 a wspólne rozliczenie z małżonkiem 
 5. PIT-36 a rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 6. Dlaczego PIT-36 a nie PIT-37?
 7. 3 sposoby rozliczenia deklaracji PIT-36
 8. Jak wypełnić PIT-36 przez Internet?
 9. PIT-36 przez Twój e-PIT od 2024 roku?
 10. Pobierz deklarację PIT-36
 11. Do kiedy należy rozliczyć PIT-36 za 2023 rok?

Jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę lub jeśli podatnik otrzyma PIT-11 sporządzony przez osobę inną niż płatnik (np. z umowy o pracy przy zbiorach) podatnicy złożą jedynie PIT-37. Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to należy rozliczyć się na PIT-36.

PIT-36 za 2023 rok - rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej

Źródło: shutterstock

Co to jest PIT-36?

PIT-36 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych rozliczanych w trakcie sezonu rocznych rozliczeń podatku PIT. PIT-36 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Dotyczy ona wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%). Oznacza to, że na PIT-36 nie rozliczymy dochodów/przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym, czy kartą podatkową. Więcej o deklaracji PIT-36 poniżej.

 

Kto składa PIT-36?

PIT-36 składają osoby:

 • prowadzące działalność gospodarczą,
 • doliczające straty z lat wcześniejszych,
 • doliczające przychody małoletnich do własnych przychodów
 • odliczające w swojej deklaracji podatek minimalny (od posiadanych środków trwałych).

W świetle obowiązujących przepisów PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (12-32%).

 

Z PIT-36 skorzystają również podatnicy, którzy:

 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,
 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego - w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • rozliczają podatek minimalny (od środków trwałych).

PIT-36 złożyć należy również:

Kto nie rozliczy się na PIT-36?

Deklaracji PIT-36 nie złożą podatnicy prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba, że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie.

PIT-36 nie złoży podatnik rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo. W tym przypadku rozliczenie liniowe dotyczyć musi całości przychodów z firmy, zatem nie można łączyć opodatkowania firmy podatkiem liniowym i według skali.

Podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-36L lub na PIT-28 mogą natomiast składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność gospodarcza zgłoszona do podatku liniowego - rozliczana na PIT-36L, przychód ze sprzedaży samochodu – PIT-36.

 

Uwaga - PIT-36 nie wykorzystają osoby, które opłacają zaliczki na podatek samodzielnie, a PIT-11 wypełnia za nich zatrudniający (np. osoba zatrudnionana podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w rolnictwie).

PIT-36 a wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzystać z PIT-36 (np. działalność gospodarcza). W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

W powyższych przypadkach każdy z małżonków dokonuje samodzielnego rozliczenia – jeden np. na PIT-36, a drugi z nich odpowiednim dla niego druku (np. PIT-28).

Podatnik zobowiązany do składania PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-28 może być w ramach pozostałych swoich przychodów zobowiązany do rozliczenia się na PIT-36.

Doliczając dochody małoletniego dziecka (gdy nie musi ono rozliczać się samodzielnie, na odrębnej od rodzica deklaracji PIT), należy w miejsce standardowego PIT-37 złożyć PIT-36.

Rozliczenie strat z lat ubiegłych zmusza do złożenia PIT-36 zamiast PIT-37.

PIT-36 za rok 2023 składa się do 30 kwietnia 2024 r. (wtorek).

Dlaczego PIT-36 a nie PIT-37?

Wielu podatników, którzy stoją przed koniecznością rozliczenia dochodów ze skali podatkowej, może mieć dylemat którą dekalarację PIT wybrać - PIT-36, czy PIT-37. Choć wiemy dokładnie kiedy skorzystać z druku PIT-37, to są jednak sytuacje, kiedy to należy je zastąpić wspomnianą deklaracją PIT-36. Więcej o tym znajdziesz w artykule ,,Kiedy wybrać PIT-36? Dla kogo PIT-37?".

3 sposoby rozliczenia deklaracji PIT-36

Deklarację PIT-36 można złożyć na trzy sposoby:

 1. Osobiście w urzędzie skarbowym - wypełniając samodzielnie papierową deklarację PIT-36,
 2. Za pomocą komercyjnych programów do rozliczeń podatku PIT,
 3. Za pośrednictwem rządowej strony e-Deklaracje.

Najprostszym i najszybszym sposobem pozostaje jednak wysyłka PIT przez Internet.

Jak wypełnić PIT-36 przez Internet?

PIT-36 można szybko i sprawnie wysłać przez Internet. Podatnicy mają do wyboru nie tylko strony rządowe (e-deklaracje), lecz również prywatne programy do rozliczeń podatku PIT. Redakcja PIT.pl rekomenduje jednak program e-pity. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi podatnik jest prowadzony krok po kroku po swojej deklaracji PIT-36 dzięki czemu unika popełnienia błędów w rozliczeniu. To jednak nie wszystko. Bezpłatny program pomaga równieź rozliczyć przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia oraz umożliwia przekazanie 1,5% na rzecz OPP. Więcej o programie poniżej:

PIT-36 przez Twój e-PIT od 2024 roku?

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 15 lutego 2024 r. w usłudze Twój e-PIT w ramach rozliczeń za 2023 rok będą po raz pierwszy udostępnione wstępnie przygotowane rozliczenia dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Na chwilę obecną resort finansów nie podał jeszcze szczegółów nowej funkcjonalności dla przedsiębiorców w Twój e-PIT. Wiadomym jest jednak, że wspomniane wstępnie rozliczone deklaracje PIT trzeba będzie uzupełnić o pewne dane podatkowe. W szczególności chodzi o dane, które nie są na bieżąco dostępne w systemach KAS.

Pobierz deklarację PIT-36 (wzór, druk)

Podatnicy zainteresowani samodzielnym wypełnieniem deklaracji PIT-36 mogą skorzystać z aktywnych druków oferowanych przez PIT.pl. Udostępnione one zostały wraz z załącznikami w poniżej tabeli:

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-36 / PIT-36S (30)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2022 r.
PIT/O (26)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
PIT/M (8)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (19)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r.
PIT/Z (10)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Do kiedy należy rozliczyć PIT-36 za 2023 rok?

Terminy rozliczenia deklaracji PIT-36 nie uległy zmianie. W 2024 roku ostateczny termin ich przekazana do urzędu skarbowego minie we wtorek 30 kwietnia.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest PIT-36?

PIT-36 to druk do rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych, kojarzony najczęściej z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą. Jeśli prowadzić mała firmę i rozliczasz się na zasadach ogólnych, czyli opodatkowania według skali podatkowej (12 i 32% podatku PIT) to rozliczysz się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36. Także osoby na etacie, które poza dochodowymi z pracy na umowie zlecenie osiągnęli dochody, od których w trakcie roku samodzielnie odprowadzili zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, muszą swoje wszystkie dochody rozliczyć na PIT-36.

2. Kto musi złożyć PIT-36?

PIT-36 składają osoby prowadzące działalność gospodarczą, doliczające straty z lat wcześniejszych, doliczające przychody małoletnich do własnych przychodów, odliczające w swojej deklaracji podatek minimalny (od posiadanych środków trwałych).

3. Kiedy wypełnia się PIT-36?

Gdy w trakcie 2023 roku podatnik miał dochody, od których był zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia zaliczek do urzędu skarbowego, a nie zrobił tego za podatnika pracodawca albo zleceniobiorca. PIT-36 w 2024 roku wypełniają przede wszystkim osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

4. Skąd wziąć PIT-36?

Najlepiej rozliczyć PIT-36 w programie e-pity lub ze stron MF pobrać interaktywny druk PIT-36. Można oczywiście jeszcze złożyć papierowy druk, ale najwygodniej wypełnić formularz elektronicznie i wysłać online.

5. Jak rozliczyć PIT-36?

Najwygodniej online, elektronicznie w programie e-pity, gdzie intuicyjny kreator podpowie krok po kroku jak wypełnić zeznanie i z jakich ulg i odliczeń może skorzystać podatnik.

6. Czy PIT-36 można złożyć przez internet?

Tak, to najwygodniejszy sposób na rozliczenie druku PIT-36 i na szybki zwrot podatku. Najszybciej rozliczyć PIT z bezpłatnym programem do rozliczeń, który posiada intuicyjny kreator, który przypilnuje by do PIT-36 nie wkradły się błędy.

7. Czym się różni PIT-36 od 37?

PIT-37 składają osoby zatrudnione na etacie, za które podatki od comiesięcznej pensji płaci pracodawca. Jeśli masz jakiś dochód, za który samodzielnei musisz odprowadzić podatek np. dochody zagraniczne, dodatkowe dochody poza pracą albo prowadzisz działalność gospodarczą - wówczas rozlicz PIT-36.

8. Do kiedy PIT-36?

Ostateczny termin rozliczenia PIT-36 za 2023 rok i jego przekazania do urzędu skarbowego minie w 2024 roku we wtorek 30 kwietnia.

PIT-36Rozliczenie rocznePodatek PIT