Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Krwiodawstwo w PIT

  PIT 2020 a krwiodawstwo

  Łukasz Wieszczeczyński 19.04.2018 09:00 (aktualizacja: )

  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą starać się o zmniejszenie należnego podatku dzięki zastosowaniu ulg oraz odliczeń podatkowych. Ulgi lub odliczenia obniżają dochód stanowiący podstawę opodatkowania bądź umożliwiają zmniejszenia wysokości należnego do zapłaty podatku. Podatnik o prawo do stosowania ulg, musi zadbać już w trakcie roku – aby korzystać z nich należy bowiem uzyskać określoną dokumentację oraz spełnić warunki uprawniające do odliczeń.

  PIT 2018 a krwiodawstwo

  PIT 2020 a krwiodawstwo / YAY foto

  Stosując ulgę podatkową należy pamiętać, że większą korzyść odnosi się z ulg obniżających podatek, a nie dochód. Te ostatnie wpływają one bowiem jedynie na wysokość podstawy opodatkowania – zatem z faktycznie podatnik rozliczający się 18% podatkiem z każdego 100 zł odliczonego od dochodu odniesie faktyczną korzyść w kwocie 18 zł. To samo 100 zł w postaci ulgi odliczanej od podatku da faktyczną korzyść w kwocie 100 zł.

  Aby korzystać z ulg podatkowych w zeznaniu składanym w 2021 r. należy:

  • Spełnić warunki do jej stosowania już w trakcie roku 2018,
  • Posiadać wystarczającą dokumentację podatkową,
  • W znacznej części przypadku – ponieść wydatki, które pozwalają odliczyć ulgę w kwocie równej całości lub części tych wydatków.

  Jednym z możliwych odliczeń podatkowych jest to którego mogą wykorzystywać dawcy krwi i to zarówno honorowi oddający krew bądź osocze regularnie jak i osoby oddające krew incydentalnie. Precyzyjniej rzecz ujmując odliczenie przysługuje w związku z darowizną krwi dokonywaną w placówka Publicznej Służby Krwi.

  Odliczana jest darowizna realizowana przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty (wysokość zależy od rodzaju krwi lub jej składników) oraz litrów oddanej krwi lub jej składników. Rekompensata przysługuje dawcy krwi:

  1. rzadkiej grupy w wysokości:

  a) za 1 litr pobranej krwi - 130 zł,

  b) za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;

  1. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

  a) za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,

  b) za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,

  c) za zabieg uodpornienia dawcy, o którym mowa w lit. a i b:

  - pierwszy - 50 zł,

  - każdy kolejny - 25 zł,

  d) za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,

  e) za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

  Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

  adw. Łukasz Wieszczeczyński,
  Kancelaria TWZ