Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-38 (16)

Formularz do rozliczenia za 2022 r.
PIT-38 (wersja 16) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2022 r.
Zawiera załącznik PIT/ZG. Umożliwia wysyłkę formularza na bramkę e-deklaracje.
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.