Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-37 (29)

Formularz do rozliczenia za 2022 r.
PIT-37
(wersja 29) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r.

Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.