Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-28 / PIT-28S (25)

Formularz do rozliczenia za 2022 r.
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
PIT-28 i PIT-28S zawierają załączniki: PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K i PIT/WZR
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

PIT-28 / PIT-28S umożliwia wysyłkę do braki e-deklaracje

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.