Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-8C (11)

Formularz do rozliczenia za 2022 r.
Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

Wzór mający zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.