Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-28/B (18)

Formularz do rozliczenia za 2021 r.
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)

PIT-28/B to załącznik do zeznania PIT-28 i PIT-28S. Formularz składa również przedsiębiorstwo w spadku w związku z działalnością prowadzoną w formie spółki cywilnej.
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.