Aktywne formularze

(lista kategorii)

IFT-2 / IFT-2R (9)

Formularz do rozliczenia za 2019 r.
Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2019, poz. 2337 (załącznik 12)
Wzór obowiązujący od dnia 1 grudnia 2019 r.

Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.