Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT/ZG (7)

Formularz do rozliczenia za 2019, 2020 i 2021 r.
Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

Dz.U. 2019, poz. 2434 (załącznik 18)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.