Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-11 seryjny

PIT-11 (29) SERYJNA WYSYŁKA to skoroszyt MS Excel umożliwiający masową wysyłkę deklaracji PIT-11 do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Przesłany pakiet dokumentów PIT-11 podpiszesz podpisem kwalifikowanym, a jeśli jesteś płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi. Realizując wysyłkę seryjną pobierasz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W przypadku chęci wysłania większej ilości PIT-11 niż 50 szt. w ramach jednej wysyłki (jednego UPO) prosimy o kontakt telefoniczny na numer + 48 608 43 63 83, lub mailowy na adres: [email protected].


Zapraszamy do pobrania prostego w użyciu, intuicyjnego pliku Excela, który ograniczy czas realizacji wysyłki dużej liczby dokumentów PIT-11 do minimum !

Przed dokonaniem zakupu zalecamy zapoznanie się z wersję demo aplikacji, jak również z krótką instrukcją obsługi zamieszczoną w oddzielnym arkuszu.

Cechy skoroszytu:

4Wysyłka informacji pojedynczych jak również zbiorczych do bramki e-deklaracje przy użyciu podpisu elektronicznego oraz danych autoryzujących w przypadku płatników osób fizycznych;
4Umożliwia ukrywanie kolumn z danymi, których użytkownik skoroszytu nie używa, co znacząco podnosi komfort korzystania z narzędzia; 
4Seryjne wydruki informacji;
4Zapis PIT-11 do plików XML i PDF od wersji Excel 2007;
4Wydruk kopert z adresami pracowników;


 POBIERZ BEZPŁATNIE WERSJĘ DEMO

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.