Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-40A/11A (19)

Formularz do rozliczenia za 2018 i 2019 r.
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Dz.U. 2018, poz. 2239
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.