Aktywne formularze

(lista kategorii)

PIT-11 (24)

Formularz do rozliczenia za 2018 r.
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Dz.U. 2018, poz. 2237 (załącznik 8)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.
Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.