Aktywne formularze

(lista kategorii)

VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (wersja 2)
Dz.U. 2016, poz. 2269
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.