Aktywne formularze

(lista kategorii)

Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych - nie uwzględnia ulgi podatkowej (skala podatkowa 12% i 32%)

Kalkulator dotyczy 2023 r. skala podatkowa 12% i 32%

Służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu miesięcznym, bez ulgi podatkowej (kwoty wolnej od podatku).

Kalkulator automatycznie wyliczy:

  1. Miesięczną zaliczkę na podatek - 12% podatku od dochodu podatnika w pierwszym progu + 32% powyżej uzyskanego dochodu wysokości 120 000 zł.;
  2. Składkę zdrowotną na bazie dochodu;
  3. Ewentualną nadpłatę składki zdrowotnej po zakończeniu roku składkowego, jeśli taka sytuacja wystąpi;

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.