Aktywne formularze

(lista kategorii)

ZAS-W

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wersja 5)
Dz.U. 2022, poz. 1451 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2022 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.