Aktywne formularze

(lista kategorii)

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (wersja 6)
Dz.U. 2021, poz. 1404 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.