Aktywne formularze

(lista kategorii)

VAT-UE

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK (wersja 5)
Dz.U. 2022, poz. 332 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.
Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki e-Deklaracje

 

Formularz automatycznie weryfikuje poprawność numerów VAT i aktywność kontrahentów zagranicznych z odwołaniem do specjalnej strony internetowej VIES Komisji Europejskiej.

 

(Wystarczy kliknąć dwukrotnie myszką numer VAT kontrahenta zagranicznego wpisanego w formularzu
i otworzy się strona internetowa Komisji Europejskiej z komunikatem czy kontrahent jest czynny - kolor zielony, 
bądź nieczynny - kolor czerwony). Umożliwia wklejenie do 600 pozycji danych w każdej części.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.