Aktywne formularze

(lista kategorii)

Zaliczka miesięczna na podatek według podatku liniowego (stawka 19%)

Kalkulator dotyczy 2023 r.

Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od dochodu dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczających się podatkiem liniowym (19%)

W 2023 r. przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na zasadach podatku liniowego, mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zapłaconą od początku roku składkę zdrowotną w limicie do 10 200 zł. Kalkulator opłacaną w poszczególnych miesiącach składkę zdrowotną, w kolejnych zalicza w KUP, tym samym obniża również wymiar podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej. Jest to opcja optymalna podatkowo.

Należy pamiętać, iż brak dochodów, czy też straty nie zwalniają podatnika od comiesięcznego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa od kwoty odpowiadającej 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w perspektywie rocznej, kwota ta zostanie przez kalkulator wskazana. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się metodą liniową, w ramach przepisów podatkowych Polskiego Ładu nie korzystają z kwoty wolnej od podatku (od 2022 r. jest to 30 tys. zł.)

---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.