Aktywne formularze

(lista kategorii)

Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%)

Kalkulator dotyczy 2023 r. *

Kalkulator w pliku MS Excel służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy i składki zdrowotnej w wysokości 9% od dochodu, dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych (skala 12% i 32%) w cyklu miesięcznym.

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
W miesiącach 01-06.2023 minimalny dochód wyniesie 3 490 zł brutto, natomiast w miesiącach 07-12.2023: 3 600 zł brutto, nie zmienia to jednak wysokości minimalnej składki zdrowotnej, która przez cały 2023 r. wyniesie 314 zł/m-c. Im wyższy dochód, tym większy wymiar składki zdrowotnej. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w perspektywie rocznej, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty. Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

 
Zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest od miesiąca uzyskania przez podatnika narastająco dochodu wys. powyżej 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną płacimy co miesiąc niezależnie od faktu, czy osiągamy dochód czy stratę.

Skala podatkowa 2023 r. 
Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2023 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3.600 zł),
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł
- podatek wynosi: 10.800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.