Aktywne formularze

(lista kategorii)

Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%)

Kalkulator dotyczy 2023 r. *

Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu kwartalnym.

Składka zdrowotna
dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali podatkowej w 2023 r., tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, wyliczana będzie w wysokości 9% od dochodu. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w perspektywie rocznej, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty.


Pomimo dwukrotnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.: w miesiącach styczeń - czerwiec 2023 r. do kwoty dochodu 3 490 zł m-c,  w miesiącach lipiec - grudzień 2023, do kwoty dochodu 3 600 zł., przez cały okres składkowy zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze w kwocie 314,1 zł. Uwaga ! Składka wyliczona od podstawy rocznej nie może być mniejsza niż iloczyn: 9% * liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu * minimalne wynagrodzenie (3 490 zł.).


W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnicy wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast ta forma opodatkowania nie zwalnia od odprowadzania składki zdrowotnej w cyklu miesięcznym. Kalkulator oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od miesiąca w którym podatnik przekroczył narastająco dochód w wysokości 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną opłacamy w cyklach miesięcznych niezależnie od osiąganego dochodu.


Skala podatkowa 2023

Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2023 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3.600),
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł

- podatek wynosi: 10.800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.