Aktywne formularze

(lista kategorii)

Zaliczka kwartalna na podatek liniowy (stawka 19%)

Kalkulator dotyczy 2023 r. *

Skoroszyt Excela służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy w cyklu kwartalnym, jak również opłacanej miesięcznie składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od dochodu dla podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczających się podatkiem liniowym (19%)

Polski Ład, czyli rewolucja w systemie podatkowym, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. zmieniła sposób rozliczania składki zdrowotnej, uniemożliwiając odliczenie jej od podatku, ponadto została ona powiązana z dochodem podatnika. Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym w systemie kwartalnym, płacą składkę zdrowotną wysokości 4,9% od uzyskanego dochodu, do 20stego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Brak dochodu, czy też strata nie zwalniaja podatnika od comiesięcznego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

w 2023 r. przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na zasadach podatku liniowego, mogą odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zapłaconą od początku roku składkę zdrowotną w limicie do 10 200 zł.

Podatnicy płacący zaliczki na podatek PIT kwartalnie, w 2023 r., tak samo jak od początku 2022 r., zmuszeni są obliczać comiesięczny dochód ze względu na konieczność odprowadzania składki zdrowotnej. Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa od kwoty odpowiadającej 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w ujęciu rocznym, kwota ta zostanie przez kalkulator wskazana.

Przedsiębiorcy rozliczający się metodą liniową, w ramach przepisów podatkowych Polskiego Ładu nie korzystają z kwoty wolnej od podatku (od 2022 r. jest to 30 tys. zł.)

---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

 

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.