Aktywne formularze

(lista kategorii)

Zaliczka miesięczna na podatek - Ryczałt ewidencjonowany

Kalkulator dotyczy 2023 r. *

Skoroszyt Excela służący do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kalkulator wylicza automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy w danym miesiącu na bazie wprowadzonych przychodów na danej stawce lub stawkach ryczałtu, jak również sugeruje kwotę składki zdrowotnej. Przy wyliczaniu zaliczki miesięcznej na podatek ryczałtowy, przychody pomniejszamy o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Kalkulator na koniec roku wyliczy wysokość ewentualnej niedopłaty składki zdrowotnej, lub nadpłaty, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Z dniem 1 lipca 2022 r., w ramach zmiany systemu podatkowego, ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r., przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym, mogą odliczyć od przychodu 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Zasada ta została utrzymana w mocy również w 2023 r.

Przychód roczny: do 60 000 zł. - składka zdrowotna: 60% przeciętnego wynagrodzenia. w IV. kw. 2022 r.;
Przychód roczny: do 300 000 zł. - składka zdrowotna: 100% przeciętnego wynagrodzenia. w IV. kw. 2022 r.;
Przychód roczny: powyżej 300 000 zł. - składka zdrowotna: 180% przeciętnego wynagrodzenia. w IV. kw. 2022 r.;


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.