Aktywne formularze

(lista kategorii)

Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych)

Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 1394
Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.


Pobierz oświadczenie dla osoby do 26. roku życia, które zamierzają skorzystać ze zwolnienia w podatku PIT. Pracownik bądź zleceniobiorca może złożyć takie oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem. Przepisy o zerowym PIT dla młodych wejdą w życie już 1 sierpnia 2019 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.