Aktywne formularze

(lista kategorii)

Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego

Dz.U. 2016, poz. 1292
Formularz obowiązujący od dnia 20 sierpnia 2016 r.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

Aktywne formaty można wypełniać i przechowywać na komputerze.

Dokumenty takie są czytelne, eliminują możliwość popełnienia błędu przy wypełnianiu i można je archiwizować elektronicznie bez ograniczeń czasowych.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania aktywnych formularzy.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.